Pakalpojuma apraksts

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam tiek paziņots maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksts. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļu maksātājam ir mainījusies pasta vai e-pasta (ja paziņojumus vēlas saņemt uz e-pastu) adrese, par to ir jāinformē Ikšķiles novada pašvaldība (iesniegums pielikumā). Gadījumā, ja nodokļu maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Ikšķiles novada pašvaldību.


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Kontaktinformācija

Melānija Mālniece, nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Peldu ielā 22, Ikšķilē, 102.kab., tālr.: 65055456, e-pasts: melanija.malniece@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 15.00


Papildus dokumenti

Iesniegums NĪ maksāšanas paziņojumu saņemšanai uz e-pastu (Skatīt pielikumā)


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu


Pielikumi:

E-iesniegums