Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība

Īss apraksts:

Ikšķiles novada pašvaldība piešķir transporta pakalpojumus personai ar kustību traucējumiem, ja persona nevar nodrošināt transporta pakalpojumu; un personai, kura pārvietojas ratiņkrēslā.

Transporta pakalpojums tiek sniegts personai ar mērķi – nodrošināt nokļūšanu turp un/vai atpakaļ uz ārstniecības iestādēm, valsts un pašvaldības iestādēm, pasākumiem, kurus rīko pašvaldība īpašām sociālajām grupām.

Saņēmēji:

Fiziska persona

Maksimālais termiņš (darba dienās): 10

Termiņš:

Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā izvērtē un pieņem lēmumu par transporta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

PROCESA APRAKSTS

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Sociālajā dienestā iesniedzams brīvas formas iesniegums un ģimenes ārsta izziņa, kurā tiek norādīta transporta pakalpojuma nepieciešamība, un, ja persona pārvietojas riteņkrēslā – atzīme, ka var tikt pārvadāta atrodoties riteņkrēslā.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot iesniegumu Ikšķiles novada pašvaldībai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv).

2. solis / Izvērtēšana

Sociālais dienests veic personas vajadzību izvērtējumu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu. Lēmumu nosūta pa pastu.

3. solis / Pakalpojuma saņemšana

Ja pieņemts lēmums piešķirt pakalpojumu, transporta pakalpojuma pieteikšanai jāsazinās ar Ikšķiles novada Sociālo dienestu pa tālruni, e-pastā vai klātienē.

 CITA INFORMĀCIJA

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto transporta pakalpojumu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Pakalpojums tiek piešķirts uz 6 (sešiem) mēnešiem un var izmantot ne vairāk kā 2 (divas) reizes viena kalendārā mēneša laikā.

Normatīvie akti

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/2020 „Pašvaldības sociālie pakalpojumi Ikšķiles novada iedzīvotājiem” (Ikšķiles novada pašvaldības dome; saistošie noteikumi; 26.02.2020)

SAISTĪTIE PAKALPOJUMI

ORGANIZĀCIJA

 

SAISTĪTĀ PAKALPOJUMA NOSAUKUMS

 

Ikšķiles novada pašvaldība

Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti (Ikšķiles novada pašvaldība)

Ikšķiles novada pašvaldība

Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana (Ikšķiles novada pašvaldība)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu

Down ArrowUp ArrowLeft ArrowRight Arrow

 E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei

Ikšķiles novada Sociālais dienests

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās8.30-13.00; 14.00-19.00
Otrdienās8.30-12.00
Trešdienās8.30-12.00; 12.30-17.00
Ceturtdienās12.30-17.00
PiektdienāsNAV

E-pasts socialaisdienests@ikskile.lv

Telefons 65055459; 6862593