Danču krogs

Danču krogs

Krogā nav bijis nedz kalējs, ne smēde, ne arī kāds cits amatnieks, ne arī pasta stacija. Šķiet, ka tas tomēr bijis Ikšķiles pirmais kultūras nams, jo savulaik, blakus atradusies muiža, baznīca un skola. Kopš krogā netiek dejots, tas pārbūvēts un samocīts, pārvērsts par dzīvojamo māju, kalti, šķūni un sazin ko vēl. Dotajā brīdī tas saglabājis vien savu vārdu, ko citi krogi zaudējuši.

Rīgas iela 41
Ikšķile
Ikšķiles novads
GPS 56.8220 24.5014