Ikšķiles pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš” aicina darbā medmāsu

medical

Darbā svarīga augsta atbildības sajūta, prasme organizēt un pārdomāti plānot iestādes  profilaktiskos veselības aprūpes un neatliekamās (pirmās) medicīniskās palīdzības pasākumus saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  Piedāvājam dinamisku darbu jaunā un mūsdienīgā iestādē, radošā un dabai draudzīgā vidē.

Informācija par vakanci:

Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku

Darba likme - 40 stundas nedēļā

Darba alga – EUR 874,00 pārbaudes laikā

Būtiskākie darba pienākumi:

 • pildīt iestādes medmāsas pienākumus, saskaņā ar amata aprakstu;
 • orientēties, interesēties un ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz iestādes higiēnas prasību nodrošināšanu, veselības veicināšanu izglītības iestādē;
 • patstāvīgi un sadarbībā ar skolas administrāciju, Atbalsta personālu, mācību priekšmetu skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem;
 • veicināt skolas izglītības programmu realizāciju un iestādes attīstību;   
 • sekot līdzi jaunākajām tendencēm ārstniecības jomas attīstībā;
 • organizēt, kontrolēt un atbildēt par sanitāri higiēnisko normu ievērošanu izglītības iestādē un tās teritorijā;
 • nodrošināt iestādes medicīnas kabineta darbību;
 • pārraudzīt izglītības iestādes skolotāju palīgu, apkopēju darbu;
 • plānot medicīnas kabinetam nepieciešamo materiālu un inventāra iegādi kopā ar vadītāju;
 • citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības kandidātiem:

 • izglītība saskaņā ar ārstniecības jomu reglamentējošajiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;   
 • labas plānošanas prasmes un stratēģiska domāšana, prasme efektīvi pārvaldīt resursus;
 • zināšanas par informācijas tehnoloģijām darba organizēšanā;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmatūru un biroja tehniku;
 • teicamas saskarsmes un argumentācijas prasmes un atbildīga attieksme pret darbu;
 • teicamas organizatoriskās prasmes, personāla organizēšanas prasme, konfliktsituāciju risināšana spējas un prasme motivēt darbiniekus;
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu;
 • prasmes piesaistīt ārējos resursus institūcijas darba organizēšanā;
 • spēja kvalitatīvi un precīzi veikt sava darba pienākumus;
 • augsta atbildības sajūta;
 • latviešu valodas  (augstākais līmenis) un svešvalodu zināšanas.

CV sūtīt uz e-pastu: laimite.senkane.soste@ikskile.lv  vai  Ikšķiles novads, Ikšķile, Irbenāju iela 2, LV 5052  Tālrunis informācijai: 28672556

Kontaktpersona: Ikšķiles PII “Čiekuriņš” vadītāja Laimīte Seņkāne-Soste