Ikšķiles PII “Urdaviņa” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Urdaviņa

 • darba līgums uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā);
 • darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku;
 • atalgojums no  820.00 EUR.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • īstenot, plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamajām pirmsskolas izglītības programmām, iestādes nolikumu un izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem;
 • nodrošināt izglītojamo adaptāciju izglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem;
 • pilnveidot iestādes attīstošo vidi, materiālo un metodisko bāzi;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
 • citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības kandidātiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Word, PowerPoint un interneta pārlūkprogrammām) un interaktīvajiem rīkiem.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Pirmsskolas skolotāja vakancei”:

 • uz e-pastu:  - urdavina@ikskile.lv 
 • pa pastu: - PII Urdaviņa, Melioratoru iela 10, Ikšķile, Ikšķiles novads, Ikšķile LV 5052 vai
 • iesniedzot personīgi Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Urdaviņa”

Tālrunis informācijai: 65030622

Kontaktpersonas: Ikšķiles PII “Urdaviņa” vadītāja Valda Krinkele; vadītājas vietniece Inese Frīdenberga.

Visa saņemtā informācija un personas dati tiks izmantoti tikai pretendentu atlases veikšanai, un pēc vakances aizpildīšanas tiks iznīcināti.