Tīnūžu sākumskolas vakances

Tīnūžu sākumskola

Tīnūžu sākumskola aicina pieteikties kandidātus mūzikas skolotāja vakancei (profesiju klasifikatora kods – 234102)

Informācija par mūzikas skolotāja vakanci:

 • Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • 0,5 slodze, iespēja īstenot divās darba dienās;
 • Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 15.11.2021.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt mūzikas skolotāja pienākumus.
 • Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.
 • Iespēja īstenot interešu izglītības programmu.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes.

Atalgojums:

 • Likme par norādīto slodzi 437,50 EUR.

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Mūzikas skolotāja vakancei” līdz 2021. gada 3. novembrim:

Tālrunis informācijai: 29947407

Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa

Papildu informācija par skolu www.tinuzusakumskola.lv


Tīnūžu sākumskola  aicina pieteikties kandidātus pirmsskolas izglītības sporta skolotāja vakancei (profesiju klasifikatora kods 2342 03)

 

Informācija par vakanci:

 • Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.;
 • 0,4 slodze vai 12 nodarbības nedēļā;
 • Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 15.11.2021.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt pirmsskolas izglītības sporta skolotāja pienākumus.
 • Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes.

Atalgojums:

 • Likme par norādīto slodzi 380,00 EUR;

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „PII sporta skolotāja vakancei” līdz 2021. gada 3. novembrim:

Tālrunis informācijai: 29947407

Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa

Papildus informācija par izglītības iestādi www.tinuzusakumskola.lv


Tīnūžu sākumskola  aicina pieteikties kandidātus pirmsskolas izglītības skolotāja vakancei (profesiju klasifikatora kods – 2342 01)

 

Informācija par pirmsskolas skolotāja vakanci:

 • Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • Darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 15.11.2021.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt pirmsskolas izglītības skolotāja pienākumus.
 • Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes.

Atalgojums:

 • Likme par 40 stundām 950.00 EUR.

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Pirmsskolas skolotāja vakancei” līdz 2021. gada 3. novembrim:

Tālrunis informācijai: 29947407

Kontaktpersona: Tīnūžu sākumskolas direktore Zane Āboliņa

Papildu informācija par izglītības iestādi www.tinuzusakumskola.lv