Aizvadīti Ikšķiles Novada svētku “LABS paSĀKUMS 2019”