Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija veic pirmsskolas vecuma bērnu un 1.-4. klašu  skolēnu psiholoģisku un medicīnisku izpēti, lai ieteiktu bērna attīstībai, spējām un veselības stāvoklim piemērotāko izglītības programmu. Balstoties uz ģimenes ārsta atzinumu, pedagoģiski medicīniskā komisija iesaka skolēnam mācību organizēšanu arī mājās, kā arī atbrīvo 9.un 12.klašu izglītojamos no valsts pārbaudes darbiem.

Saziņai: komisijas priekšsēdētāja Sandra Siliņšmite, sandra.silinsmite@ikskile.lv, 29351401

Komisijas norises vieta- Daugavas prospekts 34, Ikšķile.