Ierodoties uz komisijas sēdi, jāiesniedz šādi dokumenti par izglītojamo:

 • vecāku iesniegums (1.pielikums) par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses);
 • izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;
 • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli,tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums
 • atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami papildus dokumenti:
  • izglītojamiem ar redzes traucējumiem – jāiesniedz oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem - jāiesniedz otorinolaringologa, audiologa un audiologopēda vai logopēda, neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem - jāiesniedz ortopēda, traumatologa, reimatologa, ķirurga vai bērnu ķirurga, nepieciešamības gadījumā arī neirologa, atzinumi, kas izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām - jāiesniedz alergologa vai ftiziatra vai pneimonologa vai endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 • izglītības iestādes sniegtā informācija (2.pielikums) vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, vai individuālais izglītības plāns, kuri izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
 • izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība (1.-4.klase);
 • izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā (1.-4.klase);
 • izglītības iestādes logopēda vai audiologopēda un speciālā pedagoga atzinumi par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 • izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kas izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
 • bērnu psihiatra atzinums par izglītojamo, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 • citi dokumenti (slimnīcu/sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus u.c.), par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu piemērotāko izglītības programmu

Pielikumi:

1.pielikums

2.pielikums