Aicinājums iesaistīties Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrādē

top jauns teritor plānojums

Rosinām iesaistīties jaunā Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrādē, iesniedzot pašvaldībā priekšlikumus par vēlamām novada teritorijas izmantošanas pārmaiņām, piemēram, dzīvojamās apbūves teritoriju vai publiskās vai rūpnieciskās apbūves teritoriju attīstību,  labiekārtotu publisku ārtelpu, nepieciešamajiem transporta infrastruktūras uzlabojumiem u.c.

Aicinām ikvienu Ikšķiles novada iedzīvotāju, nekustamā īpašuma īpašnieku un uzņēmēju izvērtēt sava īpašuma plānoto izmantošanu un tās atbilstību spēkā esošajam Ikšķiles novada teritorijas plānojumam.

Priekšlikumus lūdzam nosūtīt līdz 2019.gada 1.augustam:

  1. iesniegt klātienē Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00;
  2. nosūtīt pa pastu, adresējot Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052;
  3. nosūtīt elektroniski parakstītus uz e-pastu dome@ikskile.lv

Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrāde plānota līdz 2019.gada 31.decembrim.

Ikšķiles novada dome 2018.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.13, 4.p.) “Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.