Atļauts migrējošās zosis atbaidīt šaujot

zosis

Šogad zemnieku saimniecībām ir iespēja saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) izsniegtas atļaujas izņēmuma kārtā migrējošās zosis atbaidīt ar šaušanas metodi, pie tam, šogad valstī kopā iespējams saņemt atļaujas nošaut līdz 1000 zosīm. Šāda veida zosu atbaidīšana ir atbalsts zemniekiem un, ņemot vērā lielo pieteikumu skaitu (aptuveni trīs reižu lielāks nekā pieejamais atļauju skaits), interese par šīs metodes izmantošanu ir ievērojama. Šis ir pirmais gads, kad šāda veida atļaujas Latvijā tiek izsniegtas.

Latvijas Universitātes Bioloģijas Institūts ir pieteicis pētījumu par migrējošajām zosīm Latvijas Vides aizsardzības fondā. DAP atbalsta šī pētījuma veikšanu, lai būtu valsts līmeņa dati, ko turpmāk izmantot pieņemot lēmumus par migrējošo zosu letālu atbiedēšanu un atļaujas tiktu izsniegtas tām saimniecībām, kam pastāv visaugstākais zaudējumu risks, ko rada pavasarī migrējošās zosis.

DAP ir nosūtījusi arī kartogrāfisku materiālu par saimniecībām, kas saņēmušas atļaujas zosu limitētai ieguvei, lai ar šaušanas metodi tās atbaidītu.