Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju apmācības

bis logo

Būvniecības valsts kontroles birojs (Birojs) ir uzsācis vērienīgu apmācību kampaņu Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotājiem, organizējot informatīvos reģionālos seminārus un tiešsaistes apmācības. Apmācību kampaņas mērķis ir projektētājiem, būvspeciālistiem un tehnisko noteikumu izdevējiem viegli uztveramā un saprotamā veidā sniegt informāciju par BIS funkcionalitāti, izveidotajiem elektroniskiem procesiem, projektētāju, būvspeciālistu un tehnisko noteikumu izdevēju tiesībām un pienākumiem no 2020. gada 1.janvāra, kā arī par būvniecības elektroniskā procesa sniegtām priekšrocībām.  

Birojs atgādina, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.

Gan informatīvie semināri, gan tiešsaistes apmācību (vebināri) pasākumi ir pieejami bez maksas, kā arī nav ierobežojuma, cik pārstāvji no vienas organizācijas tajos var piedalīties. Ierobežojumi ir informatīvo semināru dalībnieku skaitam konkrētā norises vietā (līdz 100 dalībnieki), tāpēc aicinām veikt iepriekšēju reģistrāciju. Par dalību informatīvajā seminārā dalībnieks varēs saņemt apliecinājumu. Semināri notiks piecu dažādu Latvijas reģionu pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Tukumā, Liepājā, Bauskā, Valmierā, Limbažos, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Klātienē apmācīs vismaz 1500 sistēmas lietotājus – būvspeciālistus, projektētājus un tehnisko noteikumu izdevējus.  Paralēli tam notiks 99 attālinātās tiešsaistes apmācības jeb vebināri un 10 semināri sertificēšanas institūciju deleģētajiem būvspeciālistiem. Paredzēts arī veidot ciešāku sadarbību ar pašvaldībām, informējot iedzīvotājus par BIS sniegtajām iespējām.

Sīkāk par apmācībām: http://bvkb.gov.lv/lv/news/piesakies-regionalajiem-informativajiem-seminariem-un-vebinariem-par-bis

Tiešsaistes apmācībām (vebināriem) var pieteikties: https://ej.uz/BISvebinars

Informatīvajiem reģionālajiem semināriem var pieteikties: https://ej.uz/BISseminars

Par BIS attīstības projektu: Sistēmas attīstīšana tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Būvniecības informācijas sistēmas attīstība. 1.kārta” (Nr.2.2.1.1./17/I/021)  ietvaros. Šobrīd saskaņošanā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir dokumentācija arī projekta 2.kārtas īstenošanai. Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus būvniecības pakalpojumus, samazinot administratīvo slogu, uzlabojot pieejamību un veicinot caurskatāmību. BIS veidota, tās attīstīšanā iesaistot nozari un potenciālos lietotājus – līdz šim kopumā notikušas 130 prasību izstrādes darba grupas, kurās piedalījušies ap 2000 BIS lietotāju no 88 iestādēm.

Papildus jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Biroja ERAF projekta vadītāju Aiju Vuli (Aija.Vule@bvkb.gov.lv; tel.: 20259623.