Daugavā zilaļģes

zilalges

Šodien, 26. jūlijā, veicot ikmēneša peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" speciālisti konstatēja zilaļģu klātbūtni Ikšķiles pludmales peldvietā Daugavas krastā.

Diemžēl karstā un sausā klimatiskā laika ietekmē ir sākušas vairoties zilaļģes. Tāpēc Veselības inspekcija aicina no peldēšanās Daugavā Ikšķiles pludmalē atturēties.

NE PELDĒT, NE ZVEJOT

Zilaļģes ir dabiski iekšzemes un jūras ūdens organismi, kas rada problēmas, savairojoties masveidā. Ziedēšanas laikā vērojama neviendabīga izplatība, nereti – plankumu veidā.

Daļa sugu ir indīgas. Tām atmirstot, ūdenī rodas toksīni, kas peldētājiem var radīt alerģisku ādas reakciju, kā arī acu un gļotādas kairinājumus.

Tāpat toksīni var uzkrāties zivīs. Lielajos ūdeņos tās no apdraudētās zonas var paglābties, bet dzīvie organismi, kas nevar pārvietoties, aļģu toksīnus uzkrāj. Visvairāk tas attiecas uz saldūdeņos mītošajiem.

Tur, kur zilaļģes savairojušās masveidā, neiesaka makšķerēt un lomu lietot uzturā.

Tur arī nevajadzēt peldināt mājdzīvniekus un ūdeni izmantot dzirdināšanai.