Domes ārkārtas sēde

dome

Šodien, 15.aprīlī plkst.17.00 Ikšķiles novada pašvaldības dome sasauc ārkārtas sēdi. Tajā plānots apstiprināt Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas nolikumu.

Plānotā aptauja notiks no 9.maija līdz 11.maijam, katru dienu vairākas stundas būs atvērti un pieejami balsošanas iecirkņi līdzīgi kā tas ir vēlēšanu laikā. Tās mērķis – noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Ikšķiles novada pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām.  

Uzsāktās Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros plānots mainīt valsts administratīvo teritoriju iedalījumu. Publiskotajā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā kartē pašvaldību skaits samazināts no 119 līdz 35. Tas nozīmē, ka jautājumi, kas skar ikdienas dzīvi (zeme, nekustamais īpašums, bērnudārzu un skolu pieejamība, sociālie jautājumi u.c.), tiks risināti nevis iedzīvotāju tuvumā, bet jaunizveidotā reģiona centrā.

Neskatoties uz Ikšķiles novada sociālekonomiskajiem rādītājiem un spēju īstenot uz attīstību un izaugsmi vērstu budžetu,  reformas ietvaros Ikšķiles novada administratīvo teritoriju ir paredzēts pievienot Ogres novadam. Vietvara, kas turpmāk lemtu par visa novada (plānots apvienot Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes, Ogres novadus un to lauku teritorijas) iedzīvotājiem, atrastos reģiona centrā Ogrē. Turklāt pievienošana tiek plānota neizvērtējot Ikšķiles novada iedzīvotāju iespējamos ieguvumus vai zaudējumus.

Ikšķiles novada pašvaldības ieskatā ir jāievēro demokrātijas principi, risinot jautājumus, kas tieši un netieši skar iedzīvotāju intereses, ir nepieciešams zināt iedzīvotāju viedokli. Tāpēc 29.martā tika sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu organizēt Ikšķiles novada iedzīvotāju aptauju.