Esi, kas vēlies būt!

ķiparu nams10

Kad tuvojas jubilejas reize, tad nevilšus nākas atskārst, cik neglābjami ātri steidzas laiks! Jau 10 gadus Ikšķiles novada privāto pirmsskolas izglītības iestādi “Ķiparu nams” ik darbdienu piepilda bērnu čalas un smiekli. Šīs ir bērnu otrās mājas – pasaule, kurā valda patiess prieks un labestība.

Desmitā dzimšanas diena bērnudārzā bija īpaša – tās devīze “Esi, kas vēlies būt!” Ne velti koku zaros šūpojās sapņu ķērāji, tie, kā paskaidroja PPII “Ķiparu nams” vadītāja Sanda Reikmane simbolizē iespēju realizēt savas ieceres un vēlmes: “Noķer un piepildi savu sapni! Tu vari būt tas, kas vēlies, tu vari īstenot savus viskvēlākos sapņus! To es novēlu ikvienam, jo īpaši bērniem, kas absolvē mūsu bērnudārzu.”

Ķiparu nams 10

Ķiparu nams10

Arī ideja pirms desmit gadiem veidot bērnudārzu bija visnotaļ utopiska un teju nerealizējama, taču ar Andreja Graša,  ēkas radītāja, labvēlību Ikšķilē dzima jauna un ar īpašu auru apveltīta vieta mazajiem bērniem.

Ķiparu nams10

Ķiparu nams10

Iestādes tapšanas procesā līdzās bijusi arī Ikšķiles novada pašvaldība, bez kuras sadarbības nav iespējama šāda veiksmīga nama izveide un darbība. Apsveicot “Ķiparu namu” apaļajā jubilejā, Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors Mariss Martinsons sniedza pateicību par ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Ikšķiles novadā. Savukārt Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja p.i. Liene Šmite atzina, ka sadarbība notiek ar kvalitātes zīmi, jo iestādes sniegtie pakalpojumi tiek atzinīgi vērtēti ne vien novadā, bet pat ārpus tā robežām.

Ķiparu nams10

Ķiparu nams10

Tīnūzu tautas nama durvis katrus Ziemassvētkus laipni uzņem mazos "Ķiparu nama" iemītniekus, lai priecātos kopīgā svētku pasākumā. Laba vēlējumus 10. gadadienā teica Tīnūžu tautas nama vadītāja Valda Kurša. 

Ķiparu nams10

Ķiparu nams10

Jubilejas pasākumā piedalījās bērni, vecāki, bērnudārza darbinieki, bērnudārza draugi, domu biedri un atbalstītāji, kuri visi kopā ne vien baudīja burvīgos muzikālos priekšnesumus no bērnudārza audzēkņu un pedagogu puses, un no grupas “Kanisaifas mistērijas”, bet arī paši muzicēja, izpildot kopīgu meditatīvu kompozīciju.

Ķn10

ķiparu nams10

Tika pasniegtas arī ikgadējās PPII “Ķiparu nams” balvas. Šī gada “Pedagoga” atzinību ieguva Andželika, “Pedagoga palīgs” – Antra.

ķiparu nams10

ķiparu nams10

Sveicam visu PPII “Ķiparu nams” kolektīvu apaļajā jubilejā!