Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā

llkc lt

LLKC Ogres birojs aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā – “Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā” uz Lietuvu 23-24. septembrī

Apmeklēsim:

  • Ilzenbergas muižu
  • Dārzeņu audzēšanas saimniecības
  • Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centru
  • Lielāko lauksaimniecības nozares inovāciju izstādi Baltijas valstīs "Ką pasėsi..."

Detalizēta brauciena programma

Līdzmaksājums: 100,-EUR (t.sk. PVN), iekļaujot saimniecību, pētniecības centra un izstādes apmeklējumus, autobusu (no Ogres), naktsmītni un ēdināšanu.

Brauciena laikā tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi, mutes un deguna aizsargmaskas, cimdi, kā arī iespēja autobusā ievērot distanci.

Vietu skaits ierobežots.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības/meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs, kā arī ģimenes locekļi.

Pieteikšanās līdz 20. septembrim, aizpildot reģistrācijas formuhttps://forms.gle/wzsEowCJxqop86Mp9

Lai dotos uz Lietuvu, ir nepieciešams sadarbspējīgs covid19 sertifikāts par vakcinācijas, pārslimošanas vai negatīva testa faktu. Ja dosieties braucienā, izmantojot negatīva testa faktu, ņemiet vērā, ka pēc atgriešanās Latvijā būs jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Papildus informācija:

elina.masteiko@llkc.lv, 28331239

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Saimniecību un mežu apmeklējumi tiek nodrošināti Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD011018/P43

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES