Jaunās vijolnieces izcilais sniegums jauno stīdzinieku konkursā

Pudāne

13.martā Inčukalna mūzikas skolā norisinājās IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles audzēkņiem.

Mūsu skolu, ar izciliem panākumiem, pārstāvēja, iegūstot visaugstāko punktu vērtējumu un 1.vietas diplomu, 2.vijoļspēles klases audzēkne Kristiāna Petra Pudāne (ped. Anete Krastiņa, koncertmeistare Rimma Pudāne).

Kristiāna atskaņoja Jēkaba Mediņa “Šūpļa dziesmu” un Karla Boma “Spāņu deju”.  Kristiāna pierādīja, ka ilgs un uzcītīgs darbs tiešām atmaksājas ar skaistiem panākumiem. Kristiānas sniegums konkursā bija spilgts un pārliecinošāks par pārējiem konkursantiem savā vecuma grupā.

Kā jau katrā konkursā, arī šajā, muzicēja dalībnieki ar ļoti atšķirīgu sagatavotības līmeni. Bija audzēkņi, kuri jau agrā vecumā demonstrē pārliecinošu un muzikālu sniegumu, bet bija arī tādi, kas savu karjeru sākuši tikai šajā mācību gadā un apgūst pirmās muzicēšanas iemaņas vijoļspēlē. Jaunāko klašu audzēkņiem ļoti patika vecāko klašu audzēkņu spēle, kur varēja saklausīt katra individuālo stilu un skaņu. Kopumā konkursā valdīja silta un laba atmosfēra, kas motivēja jaunos vijolniekus piedalīties nākamajos konkursos Inčukalna mūzikas skolā.

Jaunā vijolniece un konkursa laureāte Kristiāns dalās iespaidos:” Es biju ļoti pārsteigta, kad uzzināju, ka esmu dabūjusi 1.vietu. Šoreiz es nebiju uztraukusies, jo biju daudz gatavojusies”.

Liels prieks par Kristiānas, skolotājas Anetes un koncertmeistares kopīgo darbu un augstajiem sasniegumiem!

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas direktore Valda Jermanova