Klaudijas Hēlas lekcija pulcē lielu apmeklētāju skaitu

hela

Trešdien, 9.oktobrī, Ikšķiles Veselības veicināšanas centrā notika fizioterapeites Klaudijas Hēlas lekcija.  Fizioterapeite apskatīja tādus jautājumus kā bērnu brīvā spēlēšanās attīstība no 0 līdz 3 gadu vecumam pēc dr.E. Pikleres pedagoģijas principiem, rotaļlietu izvēle un ikdienas vides iekārtošana atbilstoši bērna vecumposmam.

Lekcijas sākumā fizioterapeite aicināja jaunās māmiņas atcerēties A.Einšteina sacīto, ka vienīgais zināšanu resurs ir mūsu pieredze, - arī bērns spēlējoties uzkrāj savu pieredzi. Viņa uzsvēra dr.E. Pikleres pedagoģisko ieteikumu- ar bērnu veidot cieņā balstītas attiecības- pieaugušais pret bērnu izturas kā pret neatkarīgu un līdzvērtīgu personību.

Liela nozīme bērna attīstībā ir spēlēšanās procesam, taču jāatceras, ka spēlēšanās laikā bērns sevi attīsta caur paša darbībām, bērns pašizglītojas brīvi spēlējoties. Viena no vecāku kļūdām ir "spēlēšanās"  bērna vietā. Vecāku uzdevums ir nodrošināt labvēlīgus apstākļus bērna attīstībai atbilstoši viņa vecumposmam.

Fizioterapeite atklāja, ka līdz trīs gadu vecumam mazuļi vēl nemāk draudzēties ar citiem bērniem,  viņiem jāsocializējas mājās. Līdz ar to piemērotākais laiks bērnudārza apmeklēšanai ir tikai pēc trīs gadu vecuma.

Lekcijas noslēgumā lektore atbildēja uz  uzdotajiem jautājumiem.

hela

hela

hela

hela