Lemj par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni apvienotajā Ogres novadā

euros

Ogres novada pašvaldības Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē 2021. gada 16. septembrī tika izskatīts jautājums par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ogres novadā” pieņemšanu.

Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi, kuri tiek piemēroti bijušo Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, nosaka atšķirīgu maznodrošinātas personas ienākuma slieksni, tādēļ viens no jaunievēlētās Ogres novada pašvaldības domes uzdevumiem bija izvērtēt spēkā esošos saistošos noteikumus, lai lemtu par jaunu kārtību maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanai, kas attieksies uz visu jaunizveidotā Ogres novada teritoriju.

Vēsturiskajos novados atšķirīgi sociālo pabalstu saņemšanas kritēriji

Izvērtējot spēkā esošo saistošo noteikumu nosacījumus, konstatēts, ka labvēlīgākie nosacījumi sociālo pabalstu saņemšanai līdz šim ir bijušā Ogres novada administratīvajā teritorijā -  Ogres novada pašvaldībā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis noteikts 380 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 266 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, savukārt Ķeguma novada pašvaldībā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis noteikts 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā; Ikšķiles novada pašvaldībā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis noteikts 354 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 248 eiro pārējām personām mājsaimniecībā un Lielvārdes novada pašvaldībā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis noteikts 350 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 245 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pieņemot jaunus saistošos noteikumus par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu, visā jaunizveidotajā Ogres novadā tiks noteikti vienādi sociālo pabalstu saņemšanas kritēriji.

Kā komitejas sēdē ziņoja Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, aizvien krasi pieaug trūcīgo personu skaits saistībā ar to, ka no 2021. gada janvāra valstī palielināts trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no 128, 06 eiro uz 272 eiro. Savukārt, maznodrošinātu personu skaits sarūk, neskatoties uz to, ka pašvaldības no 2021. gada janvāra palielināja maznodrošinātas personas ienākumu slieksni. Salīdzinot ar 2020. gadu, maznodrošināto personu skaits ir samazinājies par 31%.  S. Ozoliņa informēja, ka kopumā trūcīgo un maznodrošināto personu skaitam ir tendence samazināties, tas nozīmē, ka arvien vairāk iedzīvotāju ir spējīgi pārvarēt radušos apstākļus, uzlabojot savas dzīves apstākļus. 

Ar jauno kārtību tiks paplašināts sociālo pabalstu saņēmēju loks

Saistošo noteikumu projekts “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ogres novadā” paredz, ka  maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis būtu nosakāms 380 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 266 eiro pārējām personām mājsaimniecībām, tādējādi jaunā kārtība nodrošinās atbalstu lielākam iedzīvotāju skaitam; tā būs labvēlīgāka Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma administratīvajās teritorijās dzīvojošajiem, kur maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis iepriekš bijis zemāks, savukārt attiecībā uz Ogres administratīvo teritoriju - tas paliek nemainīgs. Jaunais saistošo noteikumu projekts neradīs papildu slogu pašvaldības budžetā.

Paredzēts, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī, līdz ar to ar 2022.gada 1.janvāri spēku zaudēs Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8/2018 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā”; Ķeguma novada pašvaldības 2021.gada 17.februāra saistošie noteikumi Nr. KND1-6/21/4 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni Ķeguma novadā”; Ikšķiles novada pašvaldības 2020.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.6/2020 “Pašvaldības sociālie pabalsti Ikšķiles novada iedzīvotājiem” 8.punkts un Lielvārdes novada pašvaldības 2021.gada 3.marta  saistošie noteikumi Nr. 2  “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Lielvārdes novada pašvaldībā”.

Deputāti nolēma virzīt sagatavoto lēmumprojektu izskatīšanai domes sēdē.

Avots: www.ogresnovads.lv