Profesors no ASV iepazīstas ar Ikšķiles vidusskolu

asv profesors

Šī gada 19. martā Ikšķiles vidusskolā viesojās un apmeklēja sociālo zinību stundas  Indiānas universitātes profesors un studiju programmas dekāns Terrence C. Mason. Viesis vēroja sociālo zinību stundas 7.c  un 5. b klasē pie skolotājas Sandras Erinovskas un 7.b klasē pie skolotājas Diānas Grīnbergas. 7.c klasē skolēni analizēja un pētīja naudas un varas jēdzienu saistījumu, praktiskā darbībā testēja varas ietekmi, tās sniegtas iespējas, noteica,  kā viņi izjūt varas lietošanu pret sevi un centās saprast, vai viņiem pašiem vajadzīga vara. 5.b klases skolēnu mācību tēma bija laika plānošana. Stundas gaitā, darbojoties grupās, skolēni veidoja pārskatu, kuru darbību veikšanai, viņuprāt, laika izmantošana ir jēgpilna, bet kuru – bezjēdzīga. Bija diskusija par laiku, to, vai laiks ir jātaupa un kādēļ? Gan 7.c, gan 5. klases skolēni stundās aktīvi darbojās, katrs sniedzot atgriezenisko saiti par mācību procesā personiski sasniegto. Skolotāja Sandra izmantoja dažādas formatīvās vērtēšanas metodes. Savukārt, 7. b klasē skolēni noteica, ko viņi uzskata par veselīgu dzīves veidu un kam japievērš uzmanība, lai dzīve būtu veselīga. Skolēni darbojas grupās, prezentēja savu viedokli, noslēgumā skolotājas Diānas vadībā apkopoja informāciju un novērtēja sasniegto.

Profesors bija ieinteresēts un izteica savu viedokli, pozitīvi vērtējot redzēto, apmeklējuma laikā viņš  nedaudz iepazinās ar Iksķiles vidusskolu, tās tradīcijām. Vizītes kvalitāti nodrošināja un brīvu iespēju saprast visu stundās  notiekošo  palīdzēja direktora vietniece Ilze Putene – Cīrule. Mācību materiālus par laika plānošanu angļu valodā iztulkoja 10.kl. skolniece Sanda Bērziņa, viņa arī aicināja viesi uz nelielu interviju.

Turpinājumā Sandas apkopotās atbildes ekspresintervijā ar  profesoru Terence C. Mason.

1. Kāds ir Jūsu mērķis Latvijas apmeklējumam?

Esmu ieinteresēts redzēt, kā skolas darbojas Latvijā, precīzāk, pilsoniskās izglītības jomā. Mani interesē, kā jaunieši tiek sagatavoti, lai būtu aktīvi iedzīvotāji savā dzīvesvietā un valstī.

2. Kā sociālās zinības pasniedz ASV?

Patiesībā līdzīgi, kā šeit, es redzu, ka ir daudz līdzības pazīmes, mēs cenšamies nodrošināt skolēnu zināšanas, nostāju, tieksmi un prasmes, lai kļūtu par labiem iedzīvotājiem, un mēs to darām, iesaistot aktīvas pasniegšanas metodes, kā problēmu risināšana un kritiskā domāšana - gluži kā šeit.

3. Kas Jums šķita interesants mūsu stundās Ikšķilē?

Esmu pārsteigts par to, cik aktīvi ir skolēni šeit, un skolotāji rūpīgi plāno stundas tā, lai skolēniem būtu iespējas izpausties, būt radošiem, pārdomāt stundu darbu, būt aktīvi iesaistītiem mācībās. Skolotājs sagatavo aktivitātes, tad skolēni izpilda darbu.

4. Ko Jūs novēlat Ikšķiles vidusskolas skolēniem?

Es ieteiktu skolēniem kļūt par, kā es to saucu - globāliem iedzīvotājiem, kas nozīmē, ka būtu labi pievērst uzmanību ne tikai tam, kas notiek viņu apkārtnē un valstī, bet paskatīties uz planētu un uz lietām, ar kurām šobrīd saskaramies. Jaunieši visā pasaulē, manuprāt, ir sākuši to uztvert ļoti nopietni, tāpēc es atbalstu globālās pilsonības perspektīvu.

Rakstu sagatavoja skolotāja Sandra Erinovska