Turpinās dokumentu pieņemšana uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 10.klasē

skola

                                                  Dokumentu pieņemšana uzņemšanai Ikšķiles vidusskolas 10.klasē


1)   vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (programmas kods 31012011);
2)   vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (programmas kods: 31013011).

 

  Vidusskolas īpašais piedāvājums:

Atkarībā no izvēlētās izglītības programmas, vidusskola piedāvā  jaunus, interesantus mācību priekšmetus, kādus citas skolas nepiedāvā, dodot iespēju paplašināt zināšanas izvēlētajā programmā un padarot Ikšķiles vidusskolas absolventus konkurētspējīgākus nākamajās izglītības pakāpēs un darba tirgū: mehatronika (E), matemātiskā analīze (E), tehniskā grafika (E), drāmas pamati (H), prezentācijas prasmes (H).

 Skolēniem nodrošināta draudzīga, mūsdienīga vide ar plašām iespējām iesaistīties interešu un neformālās izglītības apguvē, skolēnu pašpārvaldē un piedalīties starptautiskos projektos (e-Twinning, Erasmus) ar iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienos uz citām valstīm.

Papildus mūsdienīgam mācību saturam no šī gada skola piedāvā:

  • mācīties skaņas un video apstrādi, saņemot sertifikātu pēc pilna kursa apguves,
  • apgūt autovadītāju kursu teorētisko daļu ar pašvaldības līdzfinansējumu,
  • stipendijas skolēniem ar labām un teicamām sekmēm (līdz 50 euro mēnesī),
  • beidzot 12.klasi, absolventiem par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem, kā arī augstiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos naudas balvas līdz 1000 euro.

Ieskaties!

skola

 

Tev ir kādi jautājumi? Raksti: skola@ikskilesvidusskola.lv

 Izvēlies Ikšķiles vidusskolu un reģistrējies mācību uzsākšanai 10. klasē!

 Vairāk informācijas Ikšķiles vidusskolas mājas lapā: http://www.ikskilesvidusskola.lv