Baznīcu nakts

baznīcu nakts
18:00 - 00:00
07.06.2019. - 08.06.2019.

Ikšķlies evaņģēliski luteriskā draudze

18.00 Baznīcas zvani
18.15-18.45 Stāsti par Ikšķilniekiem, kuri ir piedalījušies brīvības cīņās.Stāstīs Jānis Hartmanis.
18.15-22.00 Pasākumi ģimenēm ar bērniem baznīcas dārzā un draudzes namā.
18.15-24.00 Mācītāja amata tērpu izstāde.
19.00-19.40 Ekumēniskais dievkalpojums.
20.00-20.45 Koncerts Ģitāra un ērģeles. Spēka dziedājumi. Piedalās Armands Alksnis un Ilona Birģele.
21.00-21.45 Kristīgās grupas “Jorspeis” koncerts.
22.00-22.40 Koncerts Garīgā mūzika un korāļi erģeļu un vijoles balsīs. Piedalās Inese Vaļiniece, ērģelees un Viktorija Ivanova, vijole
22.50-23.30 Lasījumi no Sv.Rakstiem, mazas apceres un lūgšanas-mācītājs Dzintars Laugalis