Katoļu kapu svētki

Lazdukalna kapi
13:00 - 17:00
07.07.2019.

13.00  Ikšķiles vecajos kapos

15.00  Lazdukalna kapsētā