Par Ogres novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.11/2021 “Par Ogres novada simboliku” precizēšanu

Saistošie noteikumi (2021. gada 1. jūlijā Nr.11/2021;Precizēti 23.09.2021.) Par Ogres novada simboliku


Novada simbolika (vēsturiskā informācija par Ikšķiles novadu līdz 2021.g.)

Ikšķiles novada ģerbonis:

Ikšķiles ģerbonis

Sarkanā laukā sudraba krusts, skaldīts no viena uz otru.

Augšējā labajā stūrī savrups zelta robots mūris.

Apstiprināts 2010.gadā.

Mākslinieki: Ilze Lībiete, Juris Ivanovs.

(Ģerbonis formātos- AI, BMP, CDR, EPS, GIF, PSD,JPG, TIF pieejams Ikšķiles novada pašvaldībā)

PDF 75KB un PDF 70.7KB  (lejuplādējams)


Ikšķiles himna

Kopš 2014.gada Ikšķilei ir sava himna “Kad Ikšķilē zied ābeles” (Uģis Tirzītis/Guntars Račs):

Ikšķiles himnu varat lejupielādēt ŠEIT.

logo

 

Ikšķiles novada zīmols

2015.gadā, gatavojoties Ikšķiles 830. jubilejas gadam un domājot par novada tēla atpazīstamību, pašvaldība pieņēma lēmumu par zīmola izveidi. Tā mērķis bija pozicionēt Ikšķiles novadu kā mierpilnu un vienlaikus progresīvu dzīvesvietu Rīgas tuvumā aktīvām, augošām ģimenēm, attīstīt dabas un aktīvās atpūtas tūrisma virzienu, kā arī veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu novadam.

Ikšķiles novada grafiskā zīme
Ikšķiles novada grafiskās zīmes izcelsme rodama latviešu rakstu zīmju mantojumā. Pamatu veido ģeometriska forma – trīsstūris, kura nozīme mitoloģijā ir Dievs, Debess, Diena, Gaisma, Pajumte. Trīsstūris norāda virzību uz augšu, enerģiju atdodot uz leju. Otrs, virs trīsstūra novietotais elements, ir balta Saules zīme, kas piesaistīta Debess zīmei un dod tai gaismu, siltumu, nodrošina dzīvību. Vienkāršotā veidā Saules zīme ir simbolisks punkts uz “I” no nosaukuma “Ikšķile”.

Ikšķiles novada grafiskās zīmes radniecīga ir novada jostas raksta detaļai, kas grafiski transformēta simboliskā zīmē- cilvēks. Cilvēka zīme izvēlēta, pamatojoties uz ideju par cilvēka un personības nozīmību novada veidošanā un attīstībā.

Cilvēks ir svarīgākais, cilvēks ir centrā, cilvēks ir visu lietu sākums. Ikšķile ir labvēlīgākā vieta cilvēkam un kā atspēriena punkts dzīvei. Ikšķiles novads veido ziņu, ka primārā rūpe novadā ir tieši par labas vides nodrošināšanu novada iedzīvotājam.

Grafiskās zīmes detaļas rastas vēsturiskajā novada zīmju mantojumā- te ietverti gan Māras ūdeņu (mainības), gan dievišķību un pajumti (mājas) raksturojoši grafikas elementi. Zīme satur spēcīgus vēsturiskus kodus, un reizē veidota laikmetīgā un vienkāršā vizuālā valodā.

Vides un vizuālās komunikācijas materiālos iespējams izmantot grafisku rakstu, kombinējot grafiskās zīmes pamatelementus. Identitātes pamatkrāsa ir sarkanā (kultūra), kas iemieso cilvēcisku aktivitāti, enerģiju, spēku. Kā papildkrāsas tiek definētas zilā (sports), zaļā (tūrisms), dzeltenā (attīstībai), oranžā (izglītība), kas simbolizē novada dabas un cilvēka darbības jomu daudzveidību; zilā (Daugavas ūdeņi/intelekts, lojalitāte), zaļā (dzīvā daba/ cerība, pavasaris, zaļā domāšana), dzeltenā (saules spēks, gaisma/intuīcija, ticība), oranžā (spēks, ziedi/ laime, mājīgums).

Sauklis „Labs sākums”
Saukļa radošais risinājums ir balstīts uz nozīmīgu vēsturisku faktu, kā arī sabiedrībā jau šobrīd pastāvošām asociācijām - Ikšķiles novadā atrodas senākā vēstures avotos minētā apdzīvotā vieta Latvijā. Tātad Ikšķiles novadā simboliski atrodams Latvijas sākums. Balstoties uz šo simbolisko atklāsmi, radošā risinājuma centrālā ziņa ir - Ikšķiles novads ir “Labs sākums…”. Vēsturiski – sākums kopienai un Latvijai. Nākotnē – „Labs sākums…” mājvietai, ģimenei, uzņēmējdarbībai, atpūtai, attīstībai, izaugsmei, idejai, iniciatīvai, labākai sabiedrībai. Tātad “Labs sākums” ir atvērta tipa sauklis, kas ietver, gan vēsturisku, neapstrīdamu faktu, gan nākotnes iespēju, kas vērsts uz virzību - Ikšķiles novads kā vieta visos laikos ir “labs sākums” jebkurai iecerei, idejai un iniciatīvai.

Audējas amatmeistares Natālijas Loginas darinātā Ikšķiles josta (pēc 19.gs.tapušā parauga).


Pielikumi:

Logo

Vadlīnijas

Attēls