Atklāts konkurss "Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrāde" (ID Nr. INP 2019/4)

20. Marts 2019

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka ir izsludināts atklāts konkurss "Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrāde" (ID Nr. INP 2019/4). Iepirkuma dokumentācija - pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 15.04.2019. plkst.13:00.

Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Maruta Viļuma, tālrunis: 65055458, e-pasta adrese: maruta.viluma@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Papildus informācija pievienota 01.04.2019.

Pielikumā:

Konkursa nolikums ar grozījumiem (termiņa pagarinājums)

Papildus informācija Nr.1

Tehniskās specifikācijas 1.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.1.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.2.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.3.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.4.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.5.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.6.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.7.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.8.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.9.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.10.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.11.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.12.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.13.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.14.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.15.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.16.pielikums;

Tehniskās specifikācijas 2.17.pielikums;

Konkursa nolikums