Iestāžu nolikumi

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16/2014 „IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” (konsolidētā versija)

-Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.26/2015 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 28.05.2014. saistošajos noteikumos Nr.16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.38/2014 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 28.05.2014. saistošajos noteikumos Nr.16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.32/2014 "Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.16/2014 "Ikšķiles novada pašvaldības nolikums""

- Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 23/2014 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2014. gada 28. maija saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Ikšķiles novada pašvaldības nolikums

28.05.2014. Ikšķiles novada pašvaldības nolikums. Saistošie noteikumi Nr.16/2014 (vēsturiskā redakcija)

[Spēkā neesošais nolikums] Ikšķiles novada pašvaldības nolikums. Saistošie noteikumi Nr.3(2005)


Dzimtsarakstu nodaļas nolikums


Ikšķiles novada bāriņtiesas nolikums


Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības  2010.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.40/2010  „Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras  „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” nolikums”

Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūras nolikums. Saistošie noteikumi 40/2010 (konsolidētā versija)

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”. Saistošie noteikumi 40/2010 (vēsturiskā redakcija)

Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras” uzraudzības padomes nolikums (konsolidētā versija)


Ikšķiles vidusskolas nolikums.


Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Čiekuriņš” nolikums


Tīnūžu pamatskolas nolikums (konsolidētā versija)

Tīnūžu pamatskolas nolikums (Iekšējie noteikumi Nr.1/2013)

Tīnūžu pamatskolas nolikuma grozījumi 2014:

26.02.2014. Grozījumi Nr.5/2014 iekšējos noteikumos Nr.1/2013

26.04.2014. Grozījumi Nr.9/2014 Iekšējos noteikumos Nr.1/2013

29.10.2014. Grozījumi Nr.19/2014 iekšējos noteikumos Nr.1/2013


Ikšķiles novada pirmsskolas izglītības iestādes "Urdaviņa" nolikums (konsolidētā versija)


Ikšķiles novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums. Iekšējie noteikumi Nr.18/2014

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas nolikums