Pašvaldības nodevas

- Saistošie noteikumi Nr.10/2015 „Pašvaldības nodeva par Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām” (konsolidētā versija)

- „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2015 „Pašvaldības nodeva par Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām”


Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām.  Saistošie noteikumi Nr.7/2010 (konsolidētā versija)

saistošie noteikumi Nr.13/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām””Nr.13/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām””

saistošie noteikumi Nr. 7/2010 ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2018.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2018

saistošie noteikumi Nr.9/20150 "Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām""

saistošie noteikumi Nr.19/2014 "Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām""

saistošie noteikumi Nr.13/2014 "Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām""

saistošie noteikumi Nr.6/2014 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām””

saistošie noteikumi Nr.51/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām””

saistošie noteikumi Nr.38/2013 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām””

saistošie noteikumi Nr. 13/2012 "Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīlī apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām””

- Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2010.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām"

- Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīlī apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām

- Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2010.gada 21.aprīlī apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.7/2010 "Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām

Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām. Saistošie noteikumi Nr. 7/2010 (vēsturiskā redakcija)