Ūdensapgāde, kanalizācija un atkritumu apsaimniekošana

Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites reģistrs Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 

N.p.k.

Iesniegšanas

datums

SIA nosaukumsReģistrācijas nr.

Tālruņa

numurs

Noslēgts līgums ar PSIA "Ikšķiles māja"par NAI izmantošanu

1.18.01.2019.SIA ASENZ4020313023129269816
2.14.01.2019.SIA BMN4000353484029265808

 

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Ikšķiles novadā Saistošie noteikumi Nr.21/2018

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ikšķiles novadā Saistošie noteikumi Nr.4/2017 (spēkā no 08.04.2017)


Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā. Saistošie noteikumi Nr.4/2012 (konsolidētā versija)