Pieņemtie lēmumi

Iepirkuma “Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām” (ID Nr.INP 2018/40) rezultāts

20. Decembris 2018
Ikšķiles novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka 2018.gada 17.decembrī tika pieņemts lēmums par iepirkuma uzvarētāju atzīt SIA "MULTILINES" (reģistrācijas Nr.40003799726). SIA "MULTILINES" iesniegtais piedāvājums tika atzīts par...