Atklāts konkurss "Pašvaldības daudzfunkcionālā pakalpojumu centra I un II kārtas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" (ID Nr. INP 2018/37)

30. Oktobris 2018

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka ir izsludināts atklāts konkurss "Pašvaldības daudzfunkcionālā pakalpojumu centra I un II kārtas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" (ID Nr. INP 2018/37).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 20.11.2018. plkst.17:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Agrita Roģe, tālrunis: 65055461, e-pasta adrese: agrita.roge@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu www.eis.gov.lv.

Iepirkuma tehniskā dokumentācija pieejama šeit: https://failiem.lv/u/72uhscft

Papildus informācija Nr.1 pievienota 09.11.2018.

Pielikumi: