PĀRTRAUKTS - atklāts konkurss "Tīnūžu pamatskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošana" (ID Nr. INP 2018/34)

29. Augusts 2018

PĀRTRAUKTS - Ikšķiles novada pašvaldības Iepirkumu komisija 13.09.2018. ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt atklātu konkursu "Tīnūžu pamatskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošana" (ID Nr. INP 2018/34), jo nepieciešams veikt labojumus tehniskajā specifikācijā (t.sk. tehniskajā dokumentācijā).

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka atkārtoti ir izsludināts atklāts konkurss "Tīnūžu pamatskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošana" (ID Nr. INP 2018/34).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 17.09.2018. plkst.13:00.

Kontaktpersona: Ikšķiles novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Agrita Roģe, tālrunis: 65055461, e-pasta adrese: agrita.roge@ikskile.lv. Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmuwww.eis.gov.lv.

Iepirkuma tehniskā dokumentācija pieejama šeit:https://failiem.lv/u/tguv9ydd

Atklāts konkurss INP 2018/34 “Tīnūžu pamatskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošana” izsludināts pēc atklāta konkursa INP 2018/25 “Tīnūžu pamatskolas auto stāvlaukuma un teritorijas labiekārtošana” pārtraukšanas un darbu apjomu precizēšanas.

Precizētas darbu apjomu tabulas lokālās tāmes Nr.1-1 “Ceļu daļas darbi” pozīcijas Nr.1.6, 1.12., 2.3, 2.5., 3.1., 3.2, 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.9., 3.10., 3.14., 3.15., 3.18., 6.3.

Būvprojektam pievienots precizēts segumu plāns.

Darbu apjomu tabulas lokālās tāmes Nr.1-1 “Ceļu daļas darbi” 1.4. un 1.5.pozīcijās minēto afišu stabu un šūpoles paredzēts pārvietot uz Tīnūžu muižas kompleksa teritoriju, iepretim Tīnūžu tautas namam.

Būvprojektā (Projektu risinājumi) pie seguma konstrukcijām minēts betons C37/30. Lūdzam izmantot darbu apjomos norādīto betonu C30/37.

Papildus informācija Nr.1 pievienota 07.09.2018.

Pielikumi: