Atļauja publisko pasākumu organizēšanai

Pakalpojuma apraksts

Lai saņemtu atļauju organizēt publisku pasākumu Ikšķiles novadā, saskaņā ar LR likumdošanā noteikto kārtību, ir jāsaņem Ikšķiles novada pašvaldības atļauja. Atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti jāiesniedz vismaz 15 dienas pirms plānotā pasākuma.

Publisko pasākumu rīkošanas atļauja nav nepieciešama publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs, kā arī, ja pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde. Valsts vai pašvaldības iestādēm ir jāinformē pašvaldība par šāda pasākuma organizēšanu.

Valsts un pašvaldību iestādes publiskus pasākumus nerīko, un pašvaldība neizsniedz atļauju šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā. Šajās dienās var rīkot piemiņas dienu raksturam atbilstošus pasākumus.

Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms atļaujas saņemšanas!


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kuram jāpievieno:

 • uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (juridiskai personai) vai pases kopija (fiziskai personai),
 • personai, kas pārstāv juridisku personu, - pilnvara,
 • plānotā pasākuma plāns,
 • norises vietas īpašnieka rakstiska piekrišana vai līguma kopija,
 • apdrošināšanas polises kopija par pasākuma civiltiesisko apdrošināšanu,
 • kopija līgumam par tehniskās drošības atbildību,
 • kopija līgumam ar sabiedriskās kārtības nodrošinātāju,
 • kopija līgumam par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu,
 • bīstamo iekārtu lietošanas atļauja,
 • salūta organizatoriem – licences un līguma kopija,
 • Valsts Ugunsdzēsības dienesta saskaņojums, ja pasākumā izmanto pirotehniku,
 • saskaņojumi, kas nepieciešami, ņemot vērā pasākuma norises un organizēšanas specifiku (saistībā ar satiksmes ierobežojumiem, komunālajiem pakalpojumiem u.c.).

Iesniegumā jānorāda informācija par tirgotājiem pasākuma laikā. Tirgotājiem jāsaņem tirdzniecības atļauja Ikšķiles novada pašvaldībā.


Termiņš

10 dienu laikā


Pakalpojuma maksa

 • par laika posmu līdz 24 stundām (ja pasākums pilnīgi tiek rīkots no plkst. 6:00 līdz plkst. 23:00) – 21.00 euro;
 • par laika posmu līdz 24 stundām (ja pasākums pilnīgi vai daļēji tiek rīkots laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00) – 42.00 euro;
 • par katru pasākuma norises nākamo diennakti - 50% no noteiktās diennakts maksas (attiecīgi 10.50 euro un 21.00 euro).

No nodevas atbrīvotas šādas personas:

 • piemiņas pasākumu organizatorus, kuru rīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst valstī noteiktās piemiņas dienas raksturam;
 • pasākumu organizatori, ja pasākums ir brīvi, bez maksas pieejams visiem Ikšķiles novada iedzīvotājiem.

Kontaktinformācija

Dace Jansone, Kultūras pārvaldes vadītāja

Peldu ielā 22, Ikšķilē, 307.kab., tālr.: 65020893, e-pasts: dace.jansone@ikskile.lv   

Agita Kābele, sporta pasākumu organizatore

Peldu ielā 22, Ikšķilē, 304. kab. tālr.: 28657029, e-pasts: agita.kabele@ikskile.lv

Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 15.00


Papildus dokumenti

Iesniegums publiska pasākuma organizēšanai Ikšķiles novadā


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu