Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšana privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu par katru Ikšķiles novadā deklarētu bērnu, kurš reģistrēts rindā uz Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, sasniedzis pusotra gada vecumu bet pašvaldība nevar nodrošināt ar vietu kādā no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Par katru bērnu pašvaldības līdzfinansējums līdz 31.12.2018 ir noteikts 171.67,- EUR mēnesī, lai daļēji segtu izmaksas par bērna uzraudzīšanu no pusotra gada vecuma līdz piecu gadu vecumam.

Līgumu ar pašvaldību slēdz bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs (nevis bērna vecāki!).


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums no vecākiem.
  • Līgums par privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu, kuru slēdz BUP sniedzējs un vecāki;
  • Līgums pašvaldībai ar privāto bērnu uzraudzības sniedzēju, kuru slēdz pašvaldība un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs; 
  • apliecība (atbilstoši MK noteikumu Nr. 404 prasībām).

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Kontaktinformācija

Liene Legzdiņa, izglītības darba speciālista palīgs                                
Peldu ielā 22, Ikšķilē, 303.kab., tālr.: 65030340, e-pasts: liene.legzdina@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00
Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Piektdienās:     8.30 – 15.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

MK noteikumi Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”;     

Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu bērnam pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja. Iekšējie noteikumi Nr. 2/2016